JUDr. Jozef Martišík, súdny exekútor | JUDr. Andrej Martišík, súdny exekútor | JUDr. Ing. Anna Martišíková, súdny exekútor

S účinnosťou od 01.04.2017 bol zavedený náhodný elektronický výber súdneho exekútora na krajovom princípe a bol zriadený centrálny exekučný súd. Exekučným súdom sa stal Okresný súd Banská Bystrica. Oprávnený, ktorý má záujem vymáhať svoju pohľadávku, sa môže obrátiť na súdneho exekútora za účelom podania návrhu na vykonanie exekúcie. Tento návrh sa odosiela ako elektronický formulár na Okresný súd Banská Bystrica, ktorý náhodným výberom poverí exekútora na vykonanie exekúcie.